Impressió Offset

El sistema d’impressió offset ofereix la màxima qualitat mitjançant l’ús de tintes planes Pantone o de quatricromía, sistema adequat quan es es busca un color molt personalitzat o es necessita alta producció. També admet pigments metal·litzats i fosforescents.

En el procés d’offset s’utilitzen planxes generades mitjançant CTP a partir d’un arxiu pdf en alta resolució i tintes líquides.

Molts colors Pantone es poden reproduir sense problemes en CMYK, però és millor revisar-ho perquè alguns tons no queden tan nets com amb la tinta directa.

Per aprofitar al màxim l’alta definició que proporciona aquest sistema, és convenient que totes les imatges tinguin alta resolució.

Aquest sistema d’impressió es idoni per a realitzar grans tirades amb la possibilitat de sol·licitar diferents acabats, ja sigui amb el paper o altres suports.