Disseny de marca

Disseny d’identitat corporativa

Aquest servei va dirigit a empreses que volen disposar d’una identitat corporativa professional a un preu molt competitiu.

El primer pas per al seu projecte es crear una identitat potent i que destaqui sobre les seves empreses competidores.

Les etapes són:

  • Estudi previ del target.
  • Briefing.
  • Propostes de disseny.
  • Modificacions.
  • Disseny final
  • Entrega de la identitat corporativa

La identitat corporativa inclou:

  • Disseny del logotip
  • Disseny del Manual d’identitat corporativa
  • Aplicacions de la marca en papereria bàsica: 
  • sobre, carta, firma digital i targeta corporativa

Disseny de material corporatiu

Disseny del dossier corporatiu

Disseny de les carpetes

Disseny de plantilles per plànols, factures, rebuts, power points o documents

Marxandatge corporatiu (bolígrafs, bosses, rellotges…)

Qualsevol altre material corporatiu

Registre de la marca

A ServiGràfics ens encarreguem de realitzar tots els tramits per registra la seva marca o nom comercial al registre oficial espanyol, realitzant tots els tràmits i gestions necessàries.

A l’hora de registrar, es registra el grafisme del logotip com el nom i té una validesa de 10 anys.