Audiovisuals

Video corporatiu

Oferim la creació d’un video comercial per presentar als clients un publireportatge d’empresa que els mostrarà la filosofia, l’equip humà, la infraestructura i altres valors de la marca en format audiovisual.

Video de producte

Audiovisual comercial o didàctic destinat a ensenyar els avantatges d’un producte o servei.

 Motion graphics

Audiovisual que utilitza les últimes técniques de postproducció amb la finalitat de presentar un producte, procés, marca o clip musical.

 Locució de veu en off

Servei professional de locutors que graven la veu en off d’un audiovisual en un estudi de grabació

Muntatges audiovisuals

Assessoria, coordinació i direcció tècnica d’esdeveniments audiovisuals.